Pierre Scheerlinck, advocaat met ervaring

Ruime expertise
Advocaat Pierre Scheerlinck begon zijn loopbaan als verzekeringsjurist. Hij deed een ruime ervaring op die hem uitstekend van pas kwam in 1987. Want toen richtte hij zijn eigen praktijk op. Vandaag rekent u nog steeds op zijn waardevolle expertise in:

-      gemeenrechtelijke en contractuele aansprakelijkheid (allerlei schadegevallen en ongevallen)

-      schadedossiers in verband met lichamelijke letsels door verkeers- of arbeidsongevallen

-      verzekeringsrechtelijke betwistingen

-      bouwgeschillen en aannemingsrecht

Daarnaast rekent u ook op zijn deskundigheid als:

-      beheerder van onbeheerde nalatenschappen

-      voorlopig bewindvoerder

 

Individuele aanpak
Bij Pierre Scheerlinck staat de cliënt centraal en krijgt u een doorgedreven individuele begeleiding. In de eerste plaats analyseert hij uw dossier grondig. Zo bepaalt hij de te bereiken doelen en de efficiëntste manier om die te behalen. Hij begeleidt u vakkundig door een gerechtelijke procedure, maar ook een minnelijke regeling. Want in sommige zaken lost hij met bemiddeling uw juridisch probleem op.

 

Duidelijke tarieven
Voor het ereloon en de kosten mag u rekenen op een transparant beleid. Het kantoor van Pierre Scheerlinck hanteert het principe van de duidelijke afspraak. Voor er een procedure gestart wordt, kent u de tarieven. Zo komt u later niet voor onaangename verrassingen te staan.

 

Wilt u een afspraak maken? Bel 055 30 02 30 tijdens de kantooruren. Mailen doet u naar p-scheerlinck@p-scheerlinck.be. De praktijk is gelegen in Oudenaarde, Einestraat 38.

Aansprakelijkheids-& Verzekeringsrecht
Schadedossiers - Contracten
Aannemingsrecht&bouwgeschillen-Zakenrecht
Algemeen handelsrecht & invorderingen